LLOGUER

 • Assessorament i Gestió completa del seu lloguer d'inici a fi, de forma ràpida i segura.
 • Taxació gratuïta del seu habitatge d’acord amb la realitat del mercat immobiliari.
 • Publicitem el seu immoble als millors portals oferint un posicionament i efectivitat excel•lents, i també a la nostra pàgina web.
 • Gran cartera de clients.
 • Som exigents en l'estudi i la selecció dels futurs llogaters.
 • Màxima rendibilitat per al seu immoble amb garanties.
 • Tramitació a través dels nostres arquitectes de Cèdul•les d'habitabilitat, Certificats Energètics i Plànols.
 • Contracte de lloguer a mida amb Inventari Fotogràfic d'estat d'entrega de l'immoble.
 • Assessorament personalitzat per resaltar els punts forts i minimitzar els punts dèbils del seu immoble (Homestaging).
 • Extensa xarxa de col•laboradors a tota Catalunya.
 • Assegurances de lloguer.
 • Realització i “posada a punt” dels seus immobles (pintura, petits desperfectes) i obres a mida.
 • Servei de neteja de l’habitatge.

GESTIÓ DE LLOGUERS

 • Altes i canvis de domiciliació bancària dels subministraments.
 • Ingrés de fiances a l'Incasòl.
 • Gestió completa de cobraments.
 • Renúncies de fi de contracte.
 • Revisió i carta als llogaters  amb motiu de la revisió anual d'IPC i altres increments.
 • Mediació i resolució d'incidències que sorgeixin en el transcurs del contracte de lloguer entre les parts contractants.

VENDA

 • Assessorament i Gestió completa de la venda de la seva propietat d'inici a fi, d'una manera ràpida i segura.
 • Taxació gratuïta de la seva vivenda d’acord amb la realitat del mercat Immobiliari.
 • Busquem el finançament per al futur comprador.
 • Publicitem el seu immoble als millors portals oferint un posicionament i efectivitat excel•lents, i també a la nostra pàgina web.
 • Gran cartera de clients.
 • Màxima rendibilitat per al seu immoble amb garanties.
 • Tramitació a través dels nostres arquitectes de Cèdul•les d'habitabilitat, Certificats Energètics i Plànols.
 • Assessorament personalitzat per resaltar els punts forts i minimitzar els punts dèbils del seu immoble (Homestaging).
 • Extensa xarxa de col•laboradors a tota Catalunya.
 • Realització i “posada a punt” dels seus immobles (pintura, petits desperfectes) i obres a mida.
 • Servei de neteja de l’habitatge.
Fotolia_59404639_L.jpg iStock_000023296348Large.jpg iStock_000030905380Large.jpg iStock_000030905380Large.jpg